Obszary praktyk

Świadczymy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Kwalifikacje i doświadczenie prawników kancelarii, jak również tych, z którymi stale współpracujemy pozwalają zapewnić Klientom kompleksową pomoc prawną. Wymienione niżej obszary praktyk to jedynie te wiodące, w których mamy szczególnie bogate doświadczenia.

Prawo cywilne

Problematyka zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego, a także rodzinnego i opiekuńczego, rozwody, regulowanie statusu prawnego nieruchomości, zastępstwo procesowe, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Prawo gospodarcze i handlowe

Doradztwo korporacyjne obejmujące obsługę spółek kapitałowych, osobowych, obsługa prawna posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, sprawy rejestracyjne KRS, opracowywanie projektów umów, negocjacje, zastępstwo procesowe, windykacja należności, postępowanie upadłościowe.

Prawo karne

Doradztwo i obrona w sprawach karnych, karno – skarbowych, wykonawczych, wykroczeniowych.

Prawo pracy

Doradztwo, sporządzanie umów, regulaminów, zastępstwo procesowe.

Prawo sportowe

Doradztwo, opiniowanie umów, kontraktów, negocjacje kontraktowe, zakładanie oraz przekształcanie klubów sportowych, reprezentowanie w sprawach dyscyplinarnych przed właściwymi organami związków sportowych.

Regulacje prawne z zakresu ochrony zdrowia

Doradztwo, obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, reprezentowanie w procedurze kontraktowania przed NFZ.