Nasz Zespół

Zespół kancelarii składa się z wykwalifikowanych i ambitnych prawników, gwarantujących najwyższy stopień zaangażowania w realizację powierzonych im zleceń. Obecnie pomoc prawną świadczy pięciu adwokatów, radca prawny oraz dwóch aplikantów adwokackich. Wspólnie zdobyte doświadczenia w ramach świadczonych usług prawnych, a przy tym istotna umiejętność pracy zespołowej pozwala sprostać wysokim oczekiwaniom naszych Klientów.

Znamirowski Hubert
Znamirowski Hubert
Adwokat

Studia prawnicze ukończył w roku 2004 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską „Status prawny klubów sportowych w Polsce” obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego.

W latach 2004 – 2007 odbywał trzyletnią aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.  w renomowanych krakowskich kancelariach prawnych, a także podczas pracy w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie.

14 656 31 54
+48 606 12 46 89
h.znamirowski@adwokacizs.pl

Solak Andrzej
Solak Andrzej
Adwokat

Studia prawnicze ukończył w roku 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską „Przestępstwa na tle seksualnym” obronił w Katedrze Prawa Karnego.

W latach 2005 – 2008 odbywał trzyletnią aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w uznanych kancelariach adwokackich, prowadząc indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, a także podczas pracy w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie.

14 656 31 55
+48 606 82 99 36
andrzejsolak@adwokacizs.pl

Jakubowska-Sztandera Agata
Jakubowska-Sztandera Agata
Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Pozycja prawna inwestora w umowach o roboty budowlane” w Katedrze Prawa Administracyjnego

W latach 2011 – 2014 odbywała trzyletnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego.

W 2014 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
W obszarze jej szczególnych zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo pracy, zagadnienia prawne inwestycyjnych procesów budowlanych. Posiada także doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i rzeczowych.

+48 509 024 594
a.jakubowska@adwokacizs.pl

Przemysław Kujawa
Przemysław Kujawa
Radca prawny
Korczak Marcin
Korczak Marcin
Adwokat

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Nadzór farmaceutyczny nad produktami leczniczymi w Polsce” w Katedrze Prawa Gospodarczego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyczne” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Karnego. Uczestnik wielu szkoleń i kongresów związanych z zagadnieniami prawno – medycznymi.

W 2015 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2016 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest przede wszystkim prawo karne, cywilne, gospodarcze, medyczne, farmaceutyczne, jak również problematyka prawna organizacji jednostek służby zdrowia.

Od 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie. Autor cyklicznych artykułów dotyczących zagadnień znajdujących się na styku prawa i szeroko rozumianej medycyny, publikowanych w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.

+48 512 049 849
m.korczak@adwokacizs.pl

Anna Sadecka
Anna Sadecka
Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Dowód prywatny w procesie karnym” w Katedrze Postępowania Karnego. W okresie studiów aktywnie działała na rzecz społeczności studenckiej jako Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków.
W 2015 roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,zaś w roku 2019 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy.

Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo cywilne i gospodarcze. Anna Sadecka posługuje się biegle językiem angielskim.

+48 695 679 582
a.sadecka@adwokacizs.pl

Grzegórzko Olga
Grzegórzko Olga
Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Biegły psychiatra i jego opinia w polskim procesie karnym” napisaną w Katedrze Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Wójcikiewicza obroniła w 2017 roku.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 19 października 2017 roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich, zaś Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 9 lipca 2021 roku wpisana została na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Zawodowo zorientowana na prawo cywilne oraz prawo karne. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia psychopatologii sądowej, etiologii kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przestępstwa naśladowanego a także problematyka detencji sądowej. Prywatnie zaangażowana w ochronę praw zwierząt.

o.grzegorzko@adwokacizs.pl

Czwórnóg Małgorzata
Czwórnóg Małgorzata
Sekretarz

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zajmuje się organizacją pracy sekretariatu oraz wsparciem prawników kancelarii w wykonywaniu codziennych zadań.