logo

  O Kancelarii

  Na rynku usług prawniczych funkcjonujemy od 2009 roku. Zespół kancelarii liczy obecnie 8 prawników, w tym pięciu adwokatów i jednego radcę prawnego. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Prawnicy kancelarii występują jako pełnomocnicy procesowi w sprawach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami arbitrażowymi, jak i sądami administracyjnymi. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy opinie prawne, sporządzamy pisma procesowe, projekty umów, bierzemy udział w negocjacjach.

  Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim. Gwarantujemy zaangażowanie i profesjonalne podejście do każdej sprawy powierzonej nam przez Klienta. Powyższe przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nas usług oraz zadowolenie naszych Klientów.

  Wiedza i doświadczenie

  Obszary praktyk

  Świadczymy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Kwalifikacje i doświadczenie prawników kancelarii, jak również tych, z którymi stale współpracujemy pozwalają zapewnić Klientom kompleksową pomoc prawną. Wymienione niżej obszary praktyk to jedynie te wiodące, w których mamy szczególnie bogate doświadczenia.

  Prawo cywilne

  Problematyka zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego, a także rodzinnego i opiekuńczego, rozwody, regulowanie statusu prawnego nieruchomości, zastępstwo procesowe, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Doradztwo korporacyjne obejmujące obsługę spółek kapitałowych, osobowych, obsługa prawna posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, sprawy rejestracyjne KRS, opracowywanie projektów umów, negocjacje, zastępstwo procesowe, windykacja należności, postępowanie upadłościowe.

  Prawo karne

  Doradztwo i obrona w sprawach karnych, karno – skarbowych, wykonawczych, wykroczeniowych.

  Prawo pracy

  Doradztwo, sporządzanie umów, regulaminów, zastępstwo procesowe.

  Prawo sportowe

  Doradztwo, opiniowanie umów, kontraktów, negocjacje kontraktowe, zakładanie oraz przekształcanie klubów sportowych, reprezentowanie w sprawach dyscyplinarnych przed właściwymi organami związków sportowych.

  Regulacje prawne z zakresu ochrony zdrowia

  Doradztwo, obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych, reprezentowanie w procedurze kontraktowania przed NFZ.

  Zaangażowani i Solidni

  Nasz Zespół

  Zespół kancelarii składa się z wykwalifikowanych i ambitnych prawników, gwarantujących najwyższy stopień zaangażowania w realizację powierzonych im zleceń. Obecnie pomoc prawną świadczy pięciu adwokatów, radca prawny oraz dwóch aplikantów adwokackich. Wspólnie zdobyte doświadczenia w ramach świadczonych usług prawnych, a przy tym istotna umiejętność pracy zespołowej pozwala sprostać wysokim oczekiwaniom naszych Klientów.

  Znamirowski Hubert
  Znamirowski Hubert
  Adwokat

  Studia prawnicze ukończył w roku 2004 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską „Status prawny klubów sportowych w Polsce” obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego.

  W latach 2004 – 2007 odbywał trzyletnią aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

  W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.  w renomowanych krakowskich kancelariach prawnych, a także podczas pracy w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie.

  14 656 31 54
  +48 606 12 46 89
  h.znamirowski@adwokacizs.pl

  Solak Andrzej
  Solak Andrzej
  Adwokat

  Studia prawnicze ukończył w roku 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską „Przestępstwa na tle seksualnym” obronił w Katedrze Prawa Karnego.

  W latach 2005 – 2008 odbywał trzyletnią aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

  W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w uznanych kancelariach adwokackich, prowadząc indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, a także podczas pracy w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie.

  14 656 31 55
  +48 606 82 99 36
  andrzejsolak@adwokacizs.pl

  Jakubowska-Sztandera Agata
  Jakubowska-Sztandera Agata
  Adwokat

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Pozycja prawna inwestora w umowach o roboty budowlane” w Katedrze Prawa Administracyjnego

  W latach 2011 – 2014 odbywała trzyletnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego.

  W 2014 roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
  W obszarze jej szczególnych zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo pracy, zagadnienia prawne inwestycyjnych procesów budowlanych. Posiada także doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych i rzeczowych.

  +48 509 024 594
  a.jakubowska@adwokacizs.pl

  Przemysław Kujawa
  Przemysław Kujawa
  Radca prawny
  Korczak Marcin
  Korczak Marcin
  Adwokat

  Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Nadzór farmaceutyczny nad produktami leczniczymi w Polsce” w Katedrze Prawa Gospodarczego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyczne” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Karnego. Uczestnik wielu szkoleń i kongresów związanych z zagadnieniami prawno – medycznymi.

  W 2015 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2016 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest przede wszystkim prawo karne, cywilne, gospodarcze, medyczne, farmaceutyczne, jak również problematyka prawna organizacji jednostek służby zdrowia.

  Od 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie. Autor cyklicznych artykułów dotyczących zagadnień znajdujących się na styku prawa i szeroko rozumianej medycyny, publikowanych w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.

  +48 512 049 849
  m.korczak@adwokacizs.pl

  Anna Sadecka
  Anna Sadecka
  Adwokat

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Dowód prywatny w procesie karnym” w Katedrze Postępowania Karnego. W okresie studiów aktywnie działała na rzecz społeczności studenckiej jako Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków.
  W 2015 roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,zaś w roku 2019 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy.

  Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo cywilne i gospodarcze. Anna Sadecka posługuje się biegle językiem angielskim.

  +48 695 679 582
  a.sadecka@adwokacizs.pl

  Grzegórzko Olga
  Grzegórzko Olga
  Adwokat

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Biegły psychiatra i jego opinia w polskim procesie karnym” napisaną w Katedrze Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Wójcikiewicza obroniła w 2017 roku.

  Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 19 października 2017 roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich, zaś Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 9 lipca 2021 roku wpisana została na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

  Zawodowo zorientowana na prawo cywilne oraz prawo karne. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia psychopatologii sądowej, etiologii kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przestępstwa naśladowanego a także problematyka detencji sądowej. Prywatnie zaangażowana w ochronę praw zwierząt.

  o.grzegorzko@adwokacizs.pl

  Czwórnóg Małgorzata
  Czwórnóg Małgorzata
  Sekretarz

  Absolwentka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Zajmuje się organizacją pracy sekretariatu oraz wsparciem prawników kancelarii w wykonywaniu codziennych zadań.

  Klienci

  Pomocą prawną Kancelarii objęci są klienci indywidualni, jak również instytucje państwowe, korporacyjne, kościelne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność m.in. w branży:

  – zarządzania nieruchomościami
  – pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  – automatyki przemysłowej
  – budowlanej
  – meblarskiej
  – spożywczej
  – zoologicznej
  – medycznej
  – ubezpieczeniowej
  – odszkodowań
  – sportowej
  – samochodowej
  – paliwowej
  – tworzyw sztucznych
  – konstrukcji stalowych
  – tekstylnej
  – usług projektowych
  – transportowej

  Kontakt

  wejscie_

  logo

  ul. Św. Ducha 7, 33-100 Tarnów

  Tel: 14 656 31 56,
  Fax: 14 656 31 58,
  E-mail: sekretariat@adwokacizs.pl
  Przed przekazaniem swoich danych osobowych zapoznaj się z informacją dotyczącą ich przetwarzania
  Godziny pracy sekretariatu:

  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
  Sobota – Niedziela: nieczynne